พื้นที่บริการ

ฟาทอมให้บริการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั่วโลก, รวมทั้งการตรวจสอบทั่วไป, ตรวจสอบองค์กร และกฎหมาย.

พื้นที่บริการของเรา:

นานาชาติ

โดยที่ตั้งของคุณ, ครบวงจรของเรา, บริการนำเอกชนจะช่วยระบุ และลดความเสี่ยงก่อนที่คุณป้อนเป็นส่วนบุคคล, ความสัมพันธ์ทางการเงิน หรือบริษัท.

อ่านเพิ่มเติม

แวนคูเวอร์ BC

แวนคูเวอร์ของเรา, บริการ BC รวมถึงสืบสวนส่วนตัวสำหรับบุคคลและบริษัท, และสนับสนุนการดำเนินคดีและสอบสวน.

อ่านเพิ่มเติม