Siasatan Perundangan

Kumpulan Penyelidikan fathom adalah untuk agensi penyiasatan yang menyediakan perkhidmatan undang-undang siasatan ke Vancouver dan BC firma undang-undang. Perkhidmatan kami menggabungkan menyeluruh, Standard protokol siasatan dengan alat-alat penyelidikan moden. Kami ada kejayaan besar yang membentangkan bukti melalui proses kehakiman, tetapi tumpuan mengekalkan pelanggan-pelanggan kami dari dalam Bilik bicara. Amalan pengurusan risiko yang bersama-sama dengan pemeriksaan yang menyeluruh fakta-fakta adalah kritikal untuk memastikan anda dilindungi.

Perundingan Percuma & Quote
Menerima rundingan percuma penyiasatan undang-undang.
Perundingan Percuma & Quote

Skop perkhidmatan kami biasanya merangkumi bidang berikut:

  • Perkhidmatan siasatan undang-undang am
  • Penyiasatan aset pengesanan dan pemulihan
  • Temuramah Pengarah dan interrogations
  • Siasatan latar belakang Komprehensif
  • Pemeriksaan dokumen dan penemuan
  • Penyiasatan penipuan dan Keselamatan
  • Mencari seseorang
  • Bukti pengurusan dan kesinambungan
  • Penyiasatan Harta Intelek