Pendedahan undang-undang Audit dan kajian semula

Pendedahan bahan-bahan dalam hal-hal undang-undang merupakan salah satu aspek yang paling penting sistem Kehakiman. Walaupun begitu, Ia adalah sering salah faham, tidak lengkap, dan semakin banyak lagi yang rumit. Pasukan pendedahan kami menyediakan Vancouver dan firma guaman BC cekap dan tepat audit dan mengkaji semula pakej pendedahan, menilai kekuatan, kelemahan dan semua faktor yang selaras dengan undang-undang Kanada dan garis panduan.

Kewajipan pendedahan

Crown dan agensi-agensi siasatan berkewajipan untuk mendedahkan semua bahan-bahan yang berkaitan dan maklumat yang ada di dalam milik mereka, dan Tafsiran itu sentiasa meluaskan dan mengembangkan. Kerana maklumat yang dihasilkan menurut siasatan adalah hak milik orang ramai — supaya “Keadilan dilihat dilaksanakan” — Crown dan polis hendaklah mengamalkan amalan-amalan yang memastikan tanggungjawab mereka untuk mendedahkan dipenuhi.

Penasihat Pertahanan mempunyai kewajipan untuk meneruskan pendedahan oleh giat berusaha untuk mencari bahan-bahan yang relevan apabila mereka sedar mereka dengan bersungguh-sungguh. Kegagalan untuk segera melaporkan-pendedahan isu Mahkamah boleh menjejaskan keadilan perbicaraan.

Perundingan Percuma & Anggaran
Menerima pendedahan undang-undang audit rundingan.
Perundingan Percuma & Anggaran

Kumpulan Penyelidikan fathom pendedahan pasukan

Kumpulan Penyelidikan fathom penyiasat mempunyai pengalaman yang luas dalam penyiasatan jenayah utama yang disokong oleh prinsip-prinsip utama pengurusan kes. Kami adalah pakar dalam penciptaan, Pengurusan dan kajian semula pakej pendedahan, menjadi mudah atau kompleks sangat. Pakar-pakar kami mempunyai sejarah yang memenuhi syarat-syarat pematuhan pendedahan yang diharapkan oleh proses semakan Kehakiman.

Sebagai pakej pendedahan telah menjadi lebih besar dan lebih teknikal kompleks ia menjadi semakin sukar lebih efektif dan efisien memeriksa bahan-bahan ini pendedahan. Pendedahan sering misses tanda, meninggalkan beberapa kawasan barang unexamined, Termasuk: bukti kesinambungan, dokumentasi yang hilang, isu-isu pengurusan sumber dan fail

Fathom ’ pendedahan s, Audit dan mengkaji semula Perkhidmatan

  • Berunding dan mewujudkan pakej pendedahan undang-undang
  • Membaiki dan menguruskan pakej-pakej kurang pendedahan
  • Kajian semula, Audit dan melaporkan kekuatan dan kelemahan satu pakej pendedahan.
  • Memeriksa dan melaporkan isu-isu kandungan termasuk organisasi, kesempurnaan, kesinambungan, pengurusan fail, Pameran-pameran, pengindeksan, Bookmark, siasatan balak dan isu-isu lain.
  • Mengenal pasti dan berunding mengenai pendedahan berkaitan kelemahan
  • Imbasan, penanda buku dan Indeks material pendedahan baru. Lihat Mengimbas dokumen & Pendedahan elektronik untuk maklumat lanjut.

Pasukan kami ’ latar belakang penguatkuasaan undang-undang s menyediakan komponen nilai tambahan kepada pendedahan Ulasan. Kami mematuhi undang-undang semasa pendedahan dan kewajipan dan meluluskan kedudukan berkecuali dalam menyokong proses kehakiman yang adil dan saksama.