ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹੈਲੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੱਿਢਆ, ਨਾ ਹੈ, ਜੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ. ਅਤੇਫੈਦਮ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,. ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਕਦੇ ਵੀ. ਇਹ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੋਕ. ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ” ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਵਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ,. Many of the techniques we used in the past were covert and designed to uncover the darkest secrets of criminally minded people… how they think, react and ultimately predicting their actions in the future. As the Internet developed, it progressively became a valuable tool that we used routinely in our investigations.

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਲੱਭਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਿਆ. ਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ”. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ, ਸਾਨੂੰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ.

ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੈਕ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਦੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ੱਕੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਸੀ. ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ.

ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ fraudster ਲਈ ਲਵੋ. ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਚਲਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮ ਸਮ ਲਾਈਨ ਵੱਧ ਕਦਮ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ) ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ. ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਤੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ ਨਾ, ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ fraudster ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਾਉਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਦੇ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਜ ਕਰਮਚਾਰੀ?

ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੈਕ ਅਕਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ.

ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰੀ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, 10 ਸਾਲ. ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ. ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਝਾਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ. ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਲੈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਸਮਾਨ, ਕਿਉਕਿ. ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ, ਿਪਛੋਕੜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਚੈਕ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ $59.00, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ. ਇਹ, ਸਧਾਰਨ ਚੈੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰੇਗਾ. ਪਰ, ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ' ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਹਾਇਰ ਤੱਕ ਨੇਕਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ $ 59.00 ਚੈੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਗੋਲੀ ਹਨ. ਅਪੂਰਨ ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਚੈੱਕ ਸੇਵਾ Lay ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਕਸਰ cursory ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ.

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੈਕ ਵਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਨੁਕਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਿਫੰਗਰਿਪ੍ਰੰਿਟਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੈ,. ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੈੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ,, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਅਕਤੀ.

ਵਿਆਪਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
– ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਜ ਦੀ ਉਹ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਜਦ. ਸਾਫ਼, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ' ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਹੈ,, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਧੋਖਾ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਭਿਆ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੈਕ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਚੈੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ.

About the Author

Pat Fogarty is a former organized crime investigator now leading Internet research and investigations at ਅਤੇਫੈਦਮ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ. ਪੜ੍ਹੋ more about Pat.