เมื่อสิ่งที่ผิดไป

บางครั้งคนเข้าสู่ธุรกิจ, ส่วนบุคคล, หรือความสัมพันธ์ทางการเงินกับบุคคลอื่นโดยไม่ถูกต้องการกำหนดประวัติศาสตร์พื้นหลังหรือตัวตนของแต่ละบุคคล. เมื่อสิ่งที่ผิดไป, ตรวจพื้นมืออาชีพกลายเป็นสิ่งสำคัญมาก.

ให้คำปรึกษาฟรี & อ้างอิง
รับให้คำปรึกษาฟรีและประมาณการ.
ให้คำปรึกษาฟรี & อ้างอิง

การตรวจสอบพื้นหลังจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น, ซึ่งสามารถให้แก่ทนายความของคุณ, ครอบครัว, หรือตำรวจที่จะช่วยให้พวกเขาในการแก้ไขสถานการณ์. การตรวจสอบพื้นหลังสามารถให้ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยจากสถานการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและพฤติกรรม, รวมไปถึง:

  • กิจกรรมที่น่าสงสัยในความสัมพันธ์
  • กิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสงสัย
  • เงินที่หายไป, การเงินที่ไม่เหมาะสม
  • พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

  • ทรัพย์สินที่หายไป
  • พฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกง
  • ความล่าช้า, ข้อแก้ตัวปฏิบัติตามพันธกรณีตามสัญญา

วิธีการป้องกันตัวเอง

ขั้นตอนแรกคือการประเมินสถานการณ์และรวบรวมเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้. ขึ้นอยู่กับสถานการณ์, คุณอาจจะต้องใช้ขั้นตอนในทันทีเพื่อหยุดความเสียหายใด ๆ เพิ่มเติม. เสมอพิจารณาการแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎหมายหากมีความจำเป็น. ถ้าคัดกรองพื้นหลังจะต้อง, เราสามารถให้คุณกับคนที่มีประสบการณ์ที่คุณต้องการ.