Công ty điều tra

Nhóm nghiên cứu hiểu được cung cấp công ty điều tra kín đáo hoặc theo giao thức tư pháp. Thi hành luật pháp quốc tế và Internet nghiên cứu nền của chúng tôi cung cấp dịch vụ điều tra tội phạm tài chính và thương mại, rửa tiền, trộm cắp và gian lận liên quan đến vấn đề.

Tư vấn miễn phí & Trích dẫn
Nhận được một tư vấn miễn phí điều tra công ty.
Tư vấn miễn phí & Trích dẫn

Chúng tôi điều tra công ty (kiểm tra lý lịch) bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Internet và cyber liên quan nghiên cứu và điều tra
  • Hành vi trộm cắp nội bộ và gian lận liên quan đến điều tra
  • Điều tra tham nhũng
  • Giám sát điện tử
  • Điều tra nơi làm việc độc lập
  • Cuộc phỏng vấn của nhân viên
  • Tham ô

Tất cả chúng tôi điều tra được tiến hành theo tiêu chuẩn pháp lý và đạo Đức bất kể cho dù một quá trình không chính thức hoặc tư pháp là tìm kiếm.