ตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ & ตรวจสอบกำกับดูแล

ปฏิบัติตามกฎระเบียบหมายถึงเป้าหมายที่ บริษัท หรือหน่วยงานของรัฐจะต้องบรรลุเพื​​่อให้แน่ใจว่าบุคลากรมีความตระหนักใน, และดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ, กฎหมายและกฎระเบียบ. การเข้าถึงของเราเพื่อความเหมาะสมและฐานข้อมูลของรัฐบาลพร้อมกับการจัดทำดัชนีที่กว้างขวางของเราของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถค้นคว้าข้อมูลที่จำเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม.

ให้คำปรึกษาฟรี & อ้างอิง
รับให้คำปรึกษาฟรีสำหรับตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.
ให้คำปรึกษาฟรี & อ้างอิง

วิธีตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบสามารถช่วย

บริษัท, สถาบัน, และหน่วยงานภาครัฐอาจมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือสัญญาบริการให้กับประชาชน. ตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบระบุว่ามีการยึดถือกฎหมายเหล่านี้.

ความต้องการอาจรวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมประจำปี, การประเมินผลการปฏิบัติส่วนบุคคล, ขับรถตรวจสอบบันทึก, การประเมินตัวบุคคล, หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของสถ​​าบันการศึกษา. เช่น, ขั้วจับสลาก, คาสิโน, จำหน่ายสุรา, และรัฐบาลมีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะไม่ละเมิดสัญญา. เราสามารถให้การตรวจคัดกรองที่เน้นและปกติเพื่อให้แน่ใจว่าต้องการที่จะพบ.

  • ปกติประวัติอาชญากรรม / ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบ
  • ข้อพิพาททางแพ่ง
  • นโยบายสังคมสื่อ
  • กิจกรรมของตัวละคร
  • นามธรรมคนขับ
  • พื้นหลังการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง
  • ใด ๆ พารามิเตอร์การค้นหาเฉพาะที่จำเป็น