Lưu trữ chuyên mục: Triệt Due Diligence

Làm thế nào Due Diligence Corporate thể Giữ Bạn Out của Tòa án

Việc tồn đọng của các vụ án dân sự trên khắp Canada đưa hệ thống tư pháp dân sự để đầu gối của nó đã scuffed và bị đánh đập. Sự chậm trễ không hợp lý, tăng chi phí, và thủ tục pháp lí rối cho là tarnishing ý tưởng rất của tư pháp, và đưa hệ thống chính nó vào disrepute. Theo đuổi công lý-linh hồn của tại sao hệ thống tồn tại-là …

Sức mạnh của Hiệp hội – Tìm kiếm Hidden Gem trong điều tra

Một vài năm trước đây, trong khi làm việc trong các doanh nghiệp điều tra băng đảng và tội phạm có tổ chức, Tôi được kêu gọi bởi một Canada Hải quan Tình báo người đang tìm kiếm một số lời khuyên và hỗ trợ. Cá nhân này cũng đã được tôn trọng trong cộng đồng thực thi pháp luật, và được biết đến với khả năng của mình để phát hiện thông tin tốt. Ông nhìn vào những nghi ngờ …