คลังเก็บหมวดหมู่: ลัทธิก่อการร้าย

การก่อการร้ายและการโจรกรรมพื้นบ้าน:
ตระหนักถึงความคล้ายคลึงกัน

คนร้ายและผู้ก่อการร้ายให้ “ครอบครัว” นายหน้าแก๊งสังคมเหยื่อของพวกเขาโดยนำเสนอเป็นแก๊ง “ชุมชน” และ “ครอบครัว” ในอดีต, แก๊งได้มุ่งเน้นความพยายามของพวกเขาการรับสมัครในถนน, โรงเรียน, และ มีเจตนาสังคมเหยื่อ โดยนำก๊วนเป็นที่คุมขัง”ชุมชน” …