คลังเก็บหมวดหมู่: สื่อสังคม

เป็นสื่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราหรือเปิดเผยมัน?

เราเป็นผลิตภัณฑ์ของสภาพแวดล้อมของเรา, ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ในชีวิตและสถานการณ์. สื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการของเราในการช้อปปิ้ง, การศึกษาและความสัมพันธ์. ไม่สื่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราหรือง่ายเปิดเผย? พัฒนาอย่างต่อเนื่อง, สื่อสังคมสามารถอธิบายได้ว่าชุมชนออนไลน์สำหรับการสื่อสารและการแบ่งปัน. The end result is people