Lưu trữ chuyên mục: Tìm kiếm trực tuyến

Hạn chế của Google cho nghiên cứu trực tuyến

World Wide Web được sử dụng bởi 40 phần trăm của thế giới ’ s dân và 77 phần trăm của các nước phát triển nhất tin tức, giải trí, giao tiếp và vô số các mục đích khác. Mặc dù nhiều người đang sử dụng Google để tìm kiếm, chúng tôi đang tìm kiếm ít hơn các dữ liệu mà ’ s có sẵn. The reason…conventional search engines can only offer up the