คลังเก็บหมวดหมู่: โปรโตคอลการตรวจสอบ

ตรวจสอบและวิจารณญาณ

วิธีการสอบสวนการจัดโครงสร้าง และฟังก์ชันสามารถอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของและองค์กรผู้อนุมัติได้. ขนาดใหญ่ หรือเล็ก, ดูการสอบสวนเป็นกระบวนการ fact-finding กลางที่บังคับการเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นแนวคิดง่าย ๆ ที่มักจะตกรางตั้งแต่เริ่มต้น. There are many investigations that have failed and met

กายวิภาคของการสืบสวน

There are many different kinds of investigations, เช่นความผิดทางอาญาในสถานที่ทำงาน, กฎระเบียบ, พลเรือนและอื่น ๆ. ที่เป็นความหลากหลายที่พวกเขาอาจจะดูเหมือน, การตรวจสอบมีหลาย commonalities. พวกเขาทั้งหมดมีรูปแบบของกระบวนการอุทธรณ์ออกแบบมาเพื่อท้าทายทั้งข้อเท็จจริงหรือวิธีการตรวจสอบได้ดำเนินการ. การอุทธรณ์ใด ๆ, oversight review or inquest focuses on