Lưu trữ chuyên mục: Kiểm tra Bối cảnh quốc tế

Kinh doanh quốc tế & Trách nhiệm giải trình của công ty

Một cách tiếp cận cursory để do sự tích cực trên các đối tác kinh doanh quốc tế không còn đủ và là một bước quan trọng cho các công ty hoạt động trên toàn cầu. A do nỗ lực siêng năng thích hợp có thể trì hoãn một mối quan hệ kinh doanh mới, nhưng dùng phím tắt và không đúng cách các đối tác quốc tế bác sĩ thú y có thể có một tác động tài chính và hoạt động thảm khốc. …