คลังเก็บหมวดหมู่: ยาเสพติดการค้ามนุษย์แคนาดา

กัญชา: ความเสียหายที่ทำมาแล้ว

ยี่สิบปีของการตรวจสอบแก๊งและอาชญากรรมกลุ่มทั้งผลงาน และในระดับนานาชาติได้ให้ฉันเข้าใจในวิธีการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง. เช่นส่วนใหญ่ของคุณ, ฉันฟังเหตุการณ์ปัจจุบัน และได้เห็นว่า สังคมมี desensitized ของค่าเผื่อสำหรับกัญชา. I take no position on the legalization or decriminalization of this product other than