Lưu trữ chuyên mục: Thống kê tội phạm

Được giá Crime Really Rơi?

The Fraser Institute recently released a report (PDF) nói rằng “Tỷ lệ tội phạm” ở Canada tiếp tục giảm, nhưng chi phí điều tra tội phạm tiếp tục tăng. Many people simply don’t bother reporting crime Viewing the report somewhat differently, Tôi đồng ý rằng các báo cáo tỷ lệ tội phạm được thả, but not the unreported