บล็อก

ตรวจสอบและวิจารณญาณ

วิธีการสอบสวนการจัดโครงสร้าง และฟังก์ชันสามารถอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของและองค์กรผู้อนุมัติได้. ขนาดใหญ่ หรือเล็ก, ดูการสอบสวนเป็นกระบวนการ fact-finding กลางที่บังคับการเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นแนวคิดง่าย ๆ ที่มักจะตกรางตั้งแต่เริ่มต้น. There are many investigations that have failed and met

ทนายความไม่ได้ตรวจสอบทางกฎหมาย.
นักกฎหมายทนายความไม่ได้

I’ve always found working with lawyers and the legal process to be one of the most interesting parts of my law enforcement career. ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เป็นกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนที่ซับซ้อนและกลยุทธ์ซักไซ้. พวกเขานึกถึงความรักมาก, และ, ในช่วงเวลาที่ร้อน, และอภิปรายอย่างเข้มข้น. Working collectively from the beginning

ธุรกิจระหว่างประเทศ & องค์กรขยันเนื่องจาก

วิธีการแบบเผิน ๆ เพื่อกำหนดทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศไม่เพียงพอ และเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการดำเนินงานทั่วโลก. ที่เหมาะสมความพยายามขยันเนื่องจากอาจล่าช้าความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่, แต่การใช้ทางลัดและความล้มเหลวที่จะต้องคู่ค้าระหว่างประเทศสัตว์แพทย์สามารถมีผลกระทบทางการเงินและการดำเนินงานภัยพิบัติ. …

วิธีดูแลกิจการที่ขยันเนื่องจากสามารถให้คุณออกจากศาล

ยอดคงค้างของคดีแพ่งทั้งจะนำยุติธรรมแพ่งของเข่าแล้ว scuffed และจากวิกฤต. ความล่าช้า unreasonable, ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น, และขั้นตอนทางกฎหมาย tangled เป็น arguably tarnishing ความคิดมากของความยุติธรรม, และนำระบบตัวเองเสีย. The pursuit of justice — the soul of why the system exists — is

กายวิภาคของการสืบสวน

There are many different kinds of investigations, เช่นความผิดทางอาญาในสถานที่ทำงาน, กฎระเบียบ, พลเรือนและอื่น ๆ. ที่เป็นความหลากหลายที่พวกเขาอาจจะดูเหมือน, การตรวจสอบมีหลาย commonalities. พวกเขาทั้งหมดมีรูปแบบของกระบวนการอุทธรณ์ออกแบบมาเพื่อท้าทายทั้งข้อเท็จจริงหรือวิธีการตรวจสอบได้ดำเนินการ. การอุทธรณ์ใด ๆ, oversight review or inquest focuses on