Author Archives: Pat Fogarty

Điều tra và tư duy phê phán

Làm thế nào một cuộc điều tra được cấu trúc và chức năng đáng kể có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của nó và tổ chức những người xử phạt nó. Lớn hay nhỏ, một cuộc điều tra được xem như là một quá trình thực khách quan uỷ thác để tiết lộ sự thật-một khái niệm đơn giản thường được trật từ đầu. There are many investigations that have failed and met

Luật sư không phải là nhà điều tra pháp lý.
Các nhà điều tra pháp lý không phải là Luật sư

Tôi đã luôn luôn thấy làm việc với các luật sư và pháp lý là một trong những phần thú vị nhất của sự nghiệp của tôi thực thi pháp luật. Đặc biệt hấp dẫn, là những trường hợp chính tham gia điều tra phức tạp và các chiến lược truy tố. Họ gợi niềm đam mê, và, vào những thời điểm nóng, và cuộc tranh luận dữ dội. Làm việc chung từ đầu …

Kinh doanh quốc tế & Trách nhiệm giải trình của công ty

Một cách tiếp cận cursory để do sự tích cực trên các đối tác kinh doanh quốc tế không còn đủ và là một bước quan trọng cho các công ty hoạt động trên toàn cầu. A do nỗ lực siêng năng thích hợp có thể trì hoãn một mối quan hệ kinh doanh mới, nhưng dùng phím tắt và không đúng cách các đối tác quốc tế bác sĩ thú y có thể có một tác động tài chính và hoạt động thảm khốc. …

Làm thế nào Due Diligence Corporate thể Giữ Bạn Out của Tòa án

Việc tồn đọng của các vụ án dân sự trên khắp Canada đưa hệ thống tư pháp dân sự để đầu gối của nó đã scuffed và bị đánh đập. Sự chậm trễ không hợp lý, tăng chi phí, và thủ tục pháp lí rối cho là tarnishing ý tưởng rất của tư pháp, và đưa hệ thống chính nó vào disrepute. Theo đuổi công lý-linh hồn của tại sao hệ thống tồn tại-là …

Anatomy của một điều tra

Có rất nhiều loại khác nhau của điều tra, chẳng hạn như nơi làm việc hình sự, quy định, dân sự và vv. Đa dạng như họ có vẻ, điều tra có nhiều điểm tương đồng. Họ tất cả đều có một số hình thức của một quá trình kháng cáo được thiết kế để có thể thách thức các sự kiện hoặc làm thế nào điều tra được tiến hành. Bất kỳ hấp dẫn, cuộc điều tra hoặc giám sát xem xét tập trung vào …