Archiwum Autorów: Pat Fogarty

Prawnicy nie są Śledczy prawne.
Śledczy prawne nie są Prawnicy

I’ve always found working with lawyers and the legal process to be one of the most interesting parts of my law enforcement career. Szczególnie intrygujące, były główne przypadki, że zaangażowane złożonej strategii dochodzeniowych i organy ścigania,. Oni wywołał wiele pasji, i, czasami ogrzewana, i intensywna debata. Working collectively from the beginning

International Business & Corporate Due Diligence

A cursory approach to due diligence on international business partners is no longer sufficient and is an important step for companies operating globally. Właściwego ze względu wysiłek staranności może opóźnić nowe relacje biznesowe, ale na skróty i zaniechanie należytego vet międzynarodowi partnerzy mogą mieć katastrofalne skutki finansowe i operacyjne. …

Jak Corporate Due Diligence może zachować się na drodze pozasądowej

Zaległości w sprawach cywilnych w Kanada jest niesienie systemu sądownictwa cywilnego na kolana już porysowane i poobijany. Nieuzasadnione opóźnienia, wzrost kosztów, i splątane procedury prawne są zapewne szkodząc idei sprawiedliwości, i dostosowanie systemu do utraty zaufania. The pursuit of justice — the soul of why the system exists — is

Anatomia dochodzenia

There are many different kinds of investigations, takich jak przestępcy w miejscu pracy, regulacyjna, obywatelskie i tak dalej. Tak różne, jak mogą się one wydawać, Badania mają wiele cech wspólnych,. Oni wszyscy mają jakąś formę rozpatrywania odwołania mającego na celu albo kwestionować faktów lub jak śledztwo było prowadzone. Każde odwołanie, oversight review or inquest focuses on