Our Investigative Expertise

گروه پژوهشی درک تیم از رهبران اجرای قانون بسیار موفق و کارشناسان تشکیل شده با تجربه گسترده در جمع آوری اطلاعات و عملیات جنایتکارانه. ما به طور معمول انجام مشخصات بالا, تحقیقات پیچیده ای از سازمان های جنایی بین المللی است که بالاترین خطر برای امنیت عمومی مطرح.

محققان ما بسیار در مجموعه آموزش دیده, پردازش, و خلاصه از اطلاعات برای ایجاد یک گزارش طراحی شده برای منعکس نمایندگی غیر مرتبط از حقایق.

آیا شما به استفاده ما general, شرکت یا legal investigation services, ما اطمینان از داده ها و مواد مورد استفاده در هر فرآیند دقیق است, هدف, و به درستی منابع. تیم ما شامل کارشناسان موضوع در تحقیقات, تحلیل, هوش, مدیریت پرونده ها, مدیریت پروژه, و عملیات پیچیده.

We deliver a professional and comprehensive investigation product, ساختار به ارائه اطلاعات مربوطه که پاسخگوی نیازهای مشتریان ما.

Compimentary Investigation Consultation