Hiểu được trên TV

Fathom Nhóm nghiên cứu Giám đốc điều hành, Pat Fogarty, là một cảnh sát Giám Đốc mới về hưu phụ trách tội phạm Chia Kết Hợp Lực Lượng Đặc Biệt Enforcement Unit của BC Organized. Pat đã dành sự nghiệp của mình tìm kiếm thông tin về những người mà đã đi đến độ dài lớn để che giấu danh tính của họ và các hoạt động tội phạm của chính quyền. Pat dẫn các Fathom Nhóm nghiên cứu đội trong việc cung cấp toàn diện điều tra và nghiên cứu khảo sát dịch vụ.