Fathom trong Tin tức bài viết

A career finding people. View the PDFFathom CEO và đồng sở hữu, Pat Fogarty, chi sự nghiệp của mình tìm kiếm những người đã làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của mình để che giấu tung tích của họ. Dưới đây là một số trường hợp đáng chú ý do Pat trong nhiệm kỳ của mình như là Giám Đốc, Tổ chức tội phạm Division cho các lực lượng thực thi kết hợp đặc biệt đơn vị của BC.

Bây giờ ông. Fogarty dẫn đội Fathom Research Group cung cấp dịch vụ điều tra và nghiên cứu nền cho các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.

Tải về PDF.