درک در مقالات

A career finding people. View the PDFمدیر عامل شرکت درک و مالک مشترک, پت فوگارتی, صرف کار خود را برای یافتن افرادی که همه چیز را در قدرت خود را برای مخفی کردن محل نگهداری آنها را انجام داد. در اینجا برخی از موارد قابل توجه توسط پت در زمان تصدی خود به عنوان سرپرست به رهبری, سازمان بخش جرم برای واحد اجرای ویژه نیروهای ترکیبی از سال قبل از میلاد.

در حال حاضر آقای. فوگارتی منجر تیم گروه پژوهشی درک ارائه تحقیقات پس زمینه و پژوهش خدمات به افراد, کسب و کار و دولت.

دانلود PDF.